Helikon Utveckling AB
 

Coaching


Mental träning


Kommunikation
och språk


Tjänster


Kontakt 

Neuro Lingvistik Programmering - NLP

NLP är ett samlingsnamn på en uppsättning kraftfulla och enkla förhållningssätt, modeller och tekniker för personlig utveckling och effektiv kommunikation. Utgångspunkten är det som kallas modellering. Det innebär att studera hur framgångsrika människor gör, tänker och känner, när de lyckas med det som andra inte lyckas med, och att sedan göra om detta till modeller och tekniker som kan tränas och användas av andra.

Neuro
Hur hjärnan och våra sinnen får och lagrar information och hur informationen sen bearbetas och filtreras. Att bli medveten om sina tankar kan du också styra och välja nya tankar, se vilka föreställningar om dig själv som styr dig

Lingvistisk
Hur vi använder språket och orden och hur det påverkar oss. Både språket inom oss (tankar) och det som vi talar till andra. Att ha kunskap om sitt eget språk och förstå andras kan du:
- Förmedla det du vill säga och bli förstådd
- Förbättra kvaliteten på den information du utbyter med andra
 
Programmering
Är hur vi formar vårt beteende och våra vanor. Det är en kombination av hur vi tänker, våra värderingar och föreställningar. När du lärt dig uppfatta dina egna och omgivningens tankar o beteenden kan du också förändra det du vill förändra och uppnå de resultat du vill uppnå.

Söker du förändring, vill nå bättre resultat i livet eller bara vill må bättre kan NLP minska steget från där du är idag och där du verkligen vill vara.

NLP kan användas som en metod i både grupp och individuellt.

 • Du kan använda NLP för att..
  • Öka din självkänsla eller självförtroende
  • Må bättre
  • Bli medveten om och ändra beteenden
  • Öka din förmåga att kommunicera
  • Prestera på önskad nivå inom din idrott eller arbete

  …. eller något annat som du vill förändra eller uppnå.

Gunilla Byström är Certifierad NLP Master Practitioner