Helikon Utveckling AB
 

Coaching


Mental träning


Kommunikation
och språk


Tjänster


Kontakt 

Vill du kommunicera bättre?

Hur skulle det vara för dig om du förstår alla typer av människor?
Hur skulle det vara för dig om du vet varför människor uttrycker sig olika?
Hur skulle det vara om du vet hur du ska uttrycka dig för att bli förstådd?

Varje dag, i alla situationer, kommunicerar människor genom olika mönster i tankar och beteenden. Som människor reagerar vi alltid direkt när någon kommunicerar med oss och ”pratar vårt eget språk”.  Annars kan vi tycka att vi pratar ”förbi varandra”, det blir missförstånd eller otydligt.

  • LAB Profile® (Language and Behavior Profile) är ett sätt att ta reda på vårt språk, vilka ord vi använder och vårt sätt att påverka, att förstå och påverka olika beteenden. Den utgår från specifika situationer och hjälper oss att förstå:

    • hur människor blir motiverade
    • hur de processar information
    • hur de tar beslut

    Att använda dig av verktyget kan du slippa onödiga konflikter, sälja till fler kunder, nå dina mål, förstå dina arbetskamrater, minska motståndet i förändringar och rekrytera rätt person.

LAB Profile® är en individuell profil och kan med fördel göras för samtliga i
(lednings-) gruppen / avdelningen/ laget för att även se den gemensamma profilen.

Gunilla Byström är Certifierad LAB Profile Practitioner