Helikon utveckling AB
 

Coaching


Mental träning


Kommunikation
och språk


Tjänster


Kontakt 

Som professionell och certifierad coach är jag ditt verktyg för att du ska kunna förbättra dina prestationer, fördjupa din livskvalité och nå dina mål. Såväl på det personliga planet, som i karriären. Professionell coachning är en form av partnerskap, där jag lotsar dig genom en effektiv process. Denna mynnar ut i självinsikt och en klarsyn från vilken du sedan kan agera.

En inriktning jag framgångsrikt arbetar med är Integrativ Coaching som syftar till att klienten ska må och prestera bättre inom det område som han eller hon väljer. En integrativ coach jobbar också med att integrera människan som en helhet, dvs. att tanke, känsla och kropp ses som delar av samma system. Det vi tänker påverkar våra känslor och hur vi står, går och agerar med kroppen och vi är kongruenta när alla tre delar säger samma sak.
Ett område kan vara ledarskap, där coachning är ett viktigt verktyg för alla ledare som vill nå framgång med sina grupper och i organisationen.

 • Personer som kommer till mig vill bland annat:
  • Utveckla sina ledaregenskaper
  • Tydliggöra sina personliga målsättningar
  • Ta tag i de problem som finns privat och/eller på jobbet
  • Utveckla sin mentala förmåga inom idrott eller som ledare
  • Vara säker på att det blir resultat av din coaching

  Vilket resultat vill du ha?

Varmt välkommen du också.
Gunilla

 

Gunilla Byström
 
  Coach2Coach  Integrativa Coacher
Gunilla Byström är certifierad och medlem i Sveriges Certifierade Integrativa Coacher läs mer på:
http://integrativacoacher.se/integrativ-coaching/
Certified NLP Master Practitioner.
Certified LAB-Profile Practitioner.